• Aksjonsleder Dag Aukland (t.v.) og fylkeskoordinator Svein Thoresen tar vel imot alle som vil bære bøsser for Røde Fjær. FOTO: Lars Hollerud

Søndag ringer de på døra

Søndag kan hver av oss bidra til litt mindre mobbing og rusmisbruk i nærmiljøet.