• Denne boreriggen bygger AMV for en kunde som skal benytte den til å lage veitunneler i Nord Norge. FOTO: Torbjørn Witzøe

Oppfordres til å utvikle egne produkter

Ingen steder i landet betyr den mekaniske industrien mer for sysselsetting og verdiskapning enn på Sørlandet. En større studie viser at mange bedrifter opplever fallende lønnsomhet og sliter med et høyt kostnadsnivå og lave oljepriser.