foto

Kraft­linje til fem milli­arder sliter med å sende strøm sørover