Tolletaten og Kystvakten: Storaksjon på Sørlandet

foto