Lokalt

Vil rive menighetshus og bygge leiligheter

Søgne Menighetshusforening ønsker å rive det gamle menighetshuset (nærmest) og erstatte det med leilighetsbygg. Kristiansand kommune sier rivningstillatelsen er utgått på dato, og krever at et nybygg blir stedstilpasset det bevaringsverdige miljøet langs Lundeveien. Foto: Kjartan Bjelland