Stadig flere unge lovbrytere får sakene behandlet her