La ned påstand om full frifinnelse for de hovedtiltalte

foto