Eksplo­sjonen på Retur­kraft: Måleren som kontrol­lerte lasten var feil innstilt