Lokalt

Bærekraftanalytiker Thina Saltvedt: – I endring ligger muligheter

Thina Saltvedt er sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Forkortelsen ESG, som går igjen i mye av det hun jobber med, står for «Enviromental, Social, Governance». På norsk: miljø, samfunnsansvar og god selskapsledelse. Foto: Rune Øidne Reinertsen