Politiet: Vil ikke bruke ressurser på å jakte yachten