• KONTROLL: Overingeniør Kåre Simonsen (til venstre) og kjøretøyinspektør Thor-Inge Kostøl, er her i gang med inspeksjon av vogntog på havneområdet i Kristiansand. De to er tilknyttet Kristiansand trafikkstasjon og Statens vegvesen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Kontrollerte 25 vogntog på ferjekaia

Kontrollører fra Statens vegvesen kontrollerte søndag vogntog som kom med Superspeed fra Danmark. Sju fikk kjøreforbud.