• Her er gården på Åmli i Valle sett fra Rv 9. Gården består av nytt hus og nytt uthus. Det er 486 mål produktiv skog og 24,1 dekar dyrket. I tillegg kommer store heieområder, blant annet 18.000 dekar av ett sameie på 100.000 dekar inn mot Bossbu. FOTO: Johs. Bjørkeli

Uenige om boplikt for rekordgården

Finn Ole Eliassen kjøpte storgården Åmli i Valle for 3, 8 millioner kroner, og vil nå selge for 13 millioner – en økning på over ni millioner. Men byråkrater bestrider en vesentlig salgsopplysning, som kan bety mye for prisen.