• Her ved akuttmottaket ved Klinikk for psykisk helse ble det tatt i mot mennesker med selvmordstanker godt over 1000 ganger i fjor, opplyser klinikksjef ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther. FOTO: Erling S. Hægeland

Over 1000 innlagt med selvmordstanker i fjor

I fjor foretok Sørlandet sykehus over 1000 akuttinnleggelser av pasienter med selvmordstanker.