• 14 kilometer til Kristiansand, 36 kilometer til Lillesand og fem kilometer til Vennesla, står det på steinen som ser ut til å bli stående i Kristiansand. FOTO: Arkiv

14 km til byen fra byen

Veiviseren fra Ålefjær som ble gravd fram fra den gamle søppelfyllinga på Tangen, skal bli værende i byen. Det liker Tveit-folk dårlig.