• Kommuneoverlege Dagfinn Haarr liker ikke å ta prøver av friske mennesker. Han mener det verken er ønskelig eller nødvendig å screene alle flyktninger og asylsøkere som skal til sykehuset for en ordinær tuberkulose-test. FOTO: arkiv

Ber sykehuset om mer edruelig praksis

— Sørlandet sykehus slipper ikke flyktninger og asylsøkere inn på sykehuset før de er testet for resistente gule stafylokokker, MRSA.