• Ruben Haugland i Studentorganisasjonen i Agder mener det er viktig å ha et tilstrekkelig stort livssynsnøytralt terapitilbud for studentene. FOTO: Reidar Kollstad

Prestevegring blant studentene

SiAs samtaleterapeuter har stor pågang. Samtidig vegrer mange studenter seg for å søke hjelp hos studentpresten.