• Formann Steinar Langeland (t.v.) fra Strømme Velforening og fylkesleder Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet reagerer på jobben som er gjort for den nye gang-/sykkelveien mellom boligområdet og idrettsanlegget ved Sukkevann. Jorestjønn ligger ute av syne, i bakgrunnen til venstre. FOTO: Vegard Damsgaard

Fortviler over naturinngrep

Velforeningen er forarget og kommunen griper inn overfor utbygger etter at privat eiendom står delvis under vann på Ytre Strømme.