• Rektor ved Vennesla videregående skole, Thorkild Odd Haus, har fortsatt tro på lokal byggfaglinje. Men han tror det vil gå noen år. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Ikke byggfag til Hunsøya

Det blir ikke egen byggfagklasse på Hunsøya fra høsten av. Klassen flyttes til Kristiansand.