• Her er Sørlandsbenken avbildet sammen etter sist valg. Nå vil Ingebjørg Godskesen (Frp) og Freddy de Ruiter (Ap) bryte samarbeidet, fordi de mener Vest-Agders Åse Michaelsen vil svekke sykehuset i Arendal. FOTO: Kjetil Reite

- Beklagelig at de vil trekke seg fra Sørlandsbenken

Kari Henriksen (Ap) mener alle tre sykehusene vil tape dersom Sørlandsbenken blir splittet.