• Disse skal vekk. Før nyttår skal returpunktet ved innkjørselen til Vennesla sentrum avvikles. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Før nyttår skal det ryddes

Forsøplingen ved søppeldunkene i Vennesla sentrum skal ordnes opp i. Innen nyttår fjernes hele returpunktet