• Fredningen av Lund Trafostasjon i Kristiansand er nå opphevet. Dermed blir bygget trolig revet. FOTO: Tormod Flem Vegge

Opphever fredning av Lund Trafostasjon

I fjor ble Lund Trafostasjon midlertidig fredet. Nå har Riksantikvaren opphevet fredningen, men mener samtidig at trafostasjonen har regional og lokal verneverdi.