• Sps Oddbjørn Kylland er svært kritisk til ordfører Arne Thomassens planer om kommunesammenslåing og mistenker at stor-Kristiansand lurer i bakgrunnen. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Beskylder ordføreren for useriøst forsøk på omkamp

– Bystyret i Lillesand onsdag kveld må stoppe dette, sier Sps Oddbjørn Kylland. Han er kritisk til at ordfører Arne Thomassen vil ha kommunesammenslåing opp utenom sakskartet og tror Stor-Kristiansand lurer i bakgrunnen.