• 5. april skal Stortinget behandle et forslag om vern av blant annet Baneheia. Her fra sørenden av 3. Stampe. FOTO: Lars Hollerud

Kamp for vern av Baneheia

Lokalpolitikerne i Kristiansand har lenge kjempet for varig vern av Baneheia. Like over påske kommer saken opp i Stortinget.