• Torhild Bransdal, Hans Fredrik Grøvan og Tove Welle Haugland fikk torsdag vite mer om «Venneslabrua», et prosjekt de fikk bevilget penger til gjennom statsbudsjettet. FOTO: Kjetil Nygaard

Satser millioner: Skal ansette folk til å hindre dropout

Gjennom prosjektet «Venneslabrua» skal ungdom som står i fare for å droppe ut av videregående skole få én til én-oppfølging, slik at de forhåpentligvis klarer utdanningsløpet.