Fylkene vil ikke gi milliardgarantier for ny E 39

foto