• Arnstein Jeppestøl reagerte på at samme saksbehandler som først sa nei også behandlet klagen hans. Han gikk til Sivilombudsmannen som nå har sendt brev med krav om at Vennesla kommune endrer sine rutiner. FOTO: Uleberg, Odd Inge

Vennesla har feilbehandlet klagesaker i årevis

Vennesla kommune har i årevis hatt en inhabil behandling av klagesaker. Arnstein Jeppestøl gikk helt til topps og vant hos Sivilombudsmannen.