• Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland mener det må være et klart mål for den nye kommunen å utjevne forskjellene mellom de gamle kommunene og mellom skolene. Han møtte i formannskapet med rådgiver Roy Wiken. FOTO: Kjetil Reite

Store forskjeller mellom elevene i ny storkommune

På enkelte skoler i det som skal bli nye Kristiansand sliter fire av ti elever med lesing. Søgne og Songdalen har de svakeste resultatene.