Her ses de fire blokkene til venstre i bildet, med 6, 10, 10 og 12 etasjers høyde. Til høyre er også studentsamskipnadens planer om 200–300 enheter skissert. Her ses de fire blokkene til venstre i bildet, med 6, 10, 10 og 12 etasjers høyde. Til høyre er også studentsamskipnadens planer om 200–300 enheter skissert. Foto: Siv.ark. Erik Asbjørnsen

Lanserer 12 etasjer på Lund torv