Ville sette fyr på leiligheten til eksen

Først truet mannen med å brenne ned leiligheten til ekskona, deretter tok han øksa og hogde seg gjennom veggen.