Storkundeturen til Svalbard: – Trodde ikke det var mulig i 2022