Lokalt

Ber stats­råden gripe inn mot utdan­nings­direk­tøren i Agder etter narko­debatt

Enhetsleder i Agder politidistrikt Gordon Petterson (t.v.) og utdanningsdirektør Arly Hauge i Agder fylkeskommune gikk offentlig ut mot rusreformen. Nå ber Venstre på Stortinget om at statsråden griper inn mot Arly Hauges håndtering av legaliseringsdebatten på skolene. Foto: Steinar Vindsland, arkivfoto