Lokalt

Bygget sitt eget vannkraftverk

Trond Madsen har bygge seg sin egen kraftstasjon for å utnytte vannkraften fra en liten bekk ved huset sitt på Sjølingstad i Lindesnes. Til venstre den ene turbinen som nå skal i drift og til høyre en annen turbin som muligens skal produsere den også etter hvert. Foto: JARLE R. MARTINSEN