Lokalt

Store, ulovlige steinutfyllinger - varaordfører legger seg flat

Bygland kommune har gjort oppmerksom på at en større steinutfylling til å lage oppstillingsplasser for bobiler på vestsiden av Neset camping er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Det er ikke sendt noen slik søknad, og derfor heller ikke gitt tillatelse til dette. Foto: Jacob J. Buchard