• KOMBINASJON: Det legges opp til en kombinasjon av kontorer og boliger på Fossbekk. FOTO: Skisse: Aros Arkitekter

Justert Fossbekk-plan uten PT

Post— og teletilsynet kom aldri til Fossbekk. Men nå kommer en justert plan med kontorer, boliger, småbåt- og håndverkerhavn.