Regjeringen vil i 2007 øke bevilgningene med 10 millioner kroner til bedrifter som vil hjelpe sine ansatte med å bedre basiskunnskapene. Dermed kan det bli 35 millioner kroner i potten neste år.— Dette er en god start. Nå er det vår jobb å vise at kursene hjelper. Miljø har mer å si for leseferdighetene enn genetikk og vi ønsker å hjelpe flere, sier Egil Gabrielsen, førsteamanuensis ved Lesesenteret i Stavanger og en av landets fremste eksperter på lese- og skrivevansker blant voksne.Torbjørn Bergane avdelingsdirektør ved Vox, et nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, underlagt Kunnskapsdepartementet sier at tiltaket skal hindre at voksne blir støtt ut av arbeidslivet på grunn av manglende basiskunnskaper.- Kursene er et ledd i kompetansepolitikken og skal hjelpe medarbeiderne til å stå bedre rustet i et samfunn hvor det hele tiden stilles krav til omstilling, sier Bergane.