Innbrudd på skole

PC-utstyr er stjålet fra Å ungdomsskole i Lyngdal.