Buss kolliderte med trailer

Bussen klarte ikke å stoppe ved bomstasjonen i Farsund.