• KJEMPER: Erling Krange og kollegene hans i Nordsjødykkeralliansen kjemper videre, for oppreisning fra staten for det de har vært gjennom. Landets oljerikdom er bygd på vår innsats. Det bør vi få en rettferdig anerkjennelse for, sier han. FOTO: Tore André Baardsen

Kjemper fortsatt for oppreisning

Pionerdykkerne fra Nordsjøen slåss fortsatt for erstatning. De la grunnlaget for Norges oljeinntekter, og betalte prisen.