• Jarle R. Martinsen FOTO: Jarle R. Martinsen

Reklamejippo for rafting

Rafting i Mandalselva blir mer og mer populært. Nå sørger turistkontoret for flere folk til en våt ferd nedover elva.