• BOMBE?: Det var fire meter under vann, i området rundt krysset, at en dykker fant den bombeliknende gjenstanden. Funnet ble gjort i forbindelse med at bryggen skal fortøyes i bunnen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Funn av bombeliknende gjenstand i Kristiansand

En dykker observerte en bombeliknende gjenstand ved Havna i Kristiansand onsdag. Alt arbeid ved funnstedet er stoppet inntil videre.