• FOTO: Jonas Haarr Friestad

«Sjefen» i fengselet

Erling Havnå engasjerer seg i Stavanger fengsel for medfanger. Det bekrefter fengselsledelsen.