• FOTO: Urilift

Kristiansand kan få "usynlig" pissoar

Pissoaret Urilift, som kommer stigende opp fra bakken som en reddende engel for tissetrengte bygjengere, kan kanskje havne på Torvet i Kristiansand.
SE VIDEO