Frans-Arne StylegarFylkesarkeologLeser: Cirka 100 bøker i åretForetrekker: faglitteratur— Hvilken bok anbefaler fylkesarkeologen våre lesere?- Jeg anbefaler Jul, disting och förkyrklig tideräkning av Andreas Nordberg. Dette er en bok om den førkristne kalenderen i Norden og tar for seg årets gang i vikingetiden. Jeg syns boken var god fordi en del biter falt på plass for meg etter å ha lest den. Inndelingen av året forteller noe om kulten og hvordan det sosiale og religiøse livet var organisert i førkristen tid. Boken er derfor viktig for å tolke arkeologiske funn. I tillegg har boken en rekke kuriøse anekdoter. Blant annet har man funnet ut at dagen begynte ved solnedgang. Forfatteren bruker også mye plass på de store religiøse festene i førkristen tid. Man regner med fire fester i løpet av et år. Distinget i Uppsala er vel et av de mest veldokumenterte.- Kan de samme teoriene knyttes til norske funn?- Ja, absolutt. Jeg føler jeg forstår Oddernes bedre etter å ha lest boken. Oddernes kirke har alle elementene til et blotsted. Over 300 kokegroper er registrert. Disse er fylt med kull og dyrebein. - Den norrøne kulten bærer med seg et skjær av mystikk. Tror du det er tilfeldig at så mange nye bøker omhandler dette? - Historikere og arkeologer har ikke viet tematikken mye oppmerksomhet siden 20-30 tallet. Ideene om den norrøne kulten ble brukt av NS. Etter krigen ble hele denne perioden lagt på is, man jobbet da heller med gjenstandene. Tematikken er den siste tiden kommet tilbake, men nå uten brunfargen. Det er også blitt funnet skrifter som gjør det mulig å komme bak gjenstandene og bli kjent med den norrøne mentaliteten. - Hvordan ser bokhyllen din ut?- Bokhyllene mine er fulle av faglitteratur. Jeg leser mye. Har alltid vært glad i å lese. Fra jeg var bitte liten har jeg lest det jeg kom over, fra «Det beste» til oppslagsverk. Nå går det mest i faglitteratur. Eller kulturhistorie i bred forstand. Det er mye historie, religion, folkloristikk, sosialantropologi og politisk litteratur. Det er bare sjeldent jeg leser skjønnlitteratur, men bredden på det jeg leser gjør at jeg ikke savner skjønnlitteratur. - Hvilken bok ser du fram til å lese?- Gleder meg til å lese Rituelle spesialiteter i bronse- og jernalderen, skrevet av Joakim Goldhahn og Terje Østigård. Det blir sengelektyre en stund fremover. Gro KVANVIG