• DAGENS BYVÅPEN: Til venstre Kristiansands byvåpen, slik det fremstår i dag. Løven symboliserer kongeriket, treet symboliserer byen. Til høyre en av løvene i Dyreparken med sine våpen, tennene. Og et stykke kjøtt, som symboliserer mat. FOTO: Montasje

364 år siden forrige løve

Den første løven kom til Kristiansand allerede i 1643.