• FÅR BARE KLAGER: Rune Eriksen får skylden når byen er skitten. Nå frykter han at byen blir en svinesti etter at kommunen har bestemt at det ikke skal feies i helgene. FOTO: Espen Sand

Frykter svinesti i sentrum

Samtidig som kommunen har investert 1,2 millioner kroner i ny feiebil, kuttes feiingen i helgene.