Fengslet etter vold og trusler

En 20 år gammel mann fra Farsund er fengslet og siktet for vold, trusler og besittelse av en rekke skytevåpen.