• ORDFØRER? : Flere i Kristainsand Høyre vil at John G. Bernander skal utfordre Jan Oddvar Skisland (KrF) ved neste kommunevalg.

Vil ha Bernander som ordfører

Flere i Kristiansand Høyre vil ha kringkastingssjef John G. Bernander som ordfører.