40 prosent færre søkere til Gimlekollen

Opptakskrav journaliststudiet ved UiO: 64,3 poeng

Opptakskrav journaliststudiet Mediehøgskolen: 38,0 poeng