Traffickingofre på asylmottak

Kvinner på asylmottak i Vest-Agder kan være utsatt for trafficking.