• OMSORG: Skal far jobbe så mye at han ikke får tid til å være omsorgsperson? Og er han like godt egnet til det som mor? er spørsmål som reises i kjølvannet av forskningen til May-Linda Magnussens doktorgradsarbeid. FOTO: Johannessen, Sara

- Far skal ikke betale med overtid

KrFs Dagrun Eriksen mener samfunnet må gi familien så gode kår at far ikke må betale for mors omsorgsarbeid med overtid.